Bỏ lúa sang ba ba, nông dân nhẹ nhàng “bỏ túi” vài trăm triệu mỗi năm

Trứng ba ba được ấp khoảng 45 ngày sẽ nở, sau đó ba ba con sẽ mang ra môi trường nước để cho ăn. Ảnh: PV
Trứng ba ba được ấp khoảng 45 ngày sẽ nở, sau đó ba ba con sẽ mang ra môi trường nước để cho ăn. Ảnh: PV
Trứng ba ba được ấp khoảng 45 ngày sẽ nở, sau đó ba ba con sẽ mang ra môi trường nước để cho ăn. Ảnh: PV
Lên top