Bộ KH-ĐT nói về tác động của đợt dịch COVID-19 thứ 2 tới nền kinh tế

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương. Ảnh: P.Đông
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương. Ảnh: P.Đông
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương. Ảnh: P.Đông
Lên top