Bộ Kế hoạch & Đầu tư bị giả mạo văn bản

Bộ Kế hoạch & Đầu tư phát hiện văn bản giả mạo con dấu, chữ ký của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng.
Bộ Kế hoạch & Đầu tư phát hiện văn bản giả mạo con dấu, chữ ký của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng.
Bộ Kế hoạch & Đầu tư phát hiện văn bản giả mạo con dấu, chữ ký của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top