Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Bỏ hóa chất diệt cỏ glyphosate khỏi danh mục được phép sử dụng

Cục trưởng Cục BVTV công bố Quyết định 1186 của Bộ NNPTNT loại bỏ hoạt chất BVTV diệt cỏ Glyphosate khỏi danh mục sử dụng tại Việt Nam. Ảnh: Kh.V
Cục trưởng Cục BVTV công bố Quyết định 1186 của Bộ NNPTNT loại bỏ hoạt chất BVTV diệt cỏ Glyphosate khỏi danh mục sử dụng tại Việt Nam. Ảnh: Kh.V
Cục trưởng Cục BVTV công bố Quyết định 1186 của Bộ NNPTNT loại bỏ hoạt chất BVTV diệt cỏ Glyphosate khỏi danh mục sử dụng tại Việt Nam. Ảnh: Kh.V
Lên top