Bộ GTVT yêu cầu Tổng thầu Trung Quốc cam kết về đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Tổng thầu Trung Quốc đề xuất lùi tiến độ dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông thêm 11 tháng
Tổng thầu Trung Quốc đề xuất lùi tiến độ dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông thêm 11 tháng
Tổng thầu Trung Quốc đề xuất lùi tiến độ dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông thêm 11 tháng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top