Bộ GTVT ra yêu cầu, TCT Đường sắt VN sẽ tự xử các sai phạm thế nào?