Bộ GTVT hủy 2 văn bản chỉ đạo “bán” cổ phần Cảng Quy Nhơn

Các tàu đang đậu bên trong Cảng Quy Nhơn.
Các tàu đang đậu bên trong Cảng Quy Nhơn.
Các tàu đang đậu bên trong Cảng Quy Nhơn.
Lên top