Bộ Giao thông vận tải: Giải thích về việc bỏ quy định về khoảng cách trạm thu giá

Sẽ chỉ triển khai các dự án BOT trên tuyến mới song hành với tuyến cũ. Ảnh: KHÁNH HOÀ
Sẽ chỉ triển khai các dự án BOT trên tuyến mới song hành với tuyến cũ. Ảnh: KHÁNH HOÀ
Sẽ chỉ triển khai các dự án BOT trên tuyến mới song hành với tuyến cũ. Ảnh: KHÁNH HOÀ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top