Bộ Giao thông Vận tải đề xuất tăng phí BOT

Trạm thu phí BOT Cầu Rác (xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Ảnh Mianh Họa
Trạm thu phí BOT Cầu Rác (xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Ảnh Mianh Họa
Trạm thu phí BOT Cầu Rác (xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Ảnh Mianh Họa
Lên top