Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bộ Công Thương yêu cầu làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân về 12 dự án nghìn tỉ thua lỗ