Bộ Công thương và EVN phải giải trình đầy đủ phương án tăng giá điện

Bộ Công thương và EVN sẽ có giải trình đầy đủ phương án tăng giá điện. Ảnh minh họa.
Bộ Công thương và EVN sẽ có giải trình đầy đủ phương án tăng giá điện. Ảnh minh họa.
Bộ Công thương và EVN sẽ có giải trình đầy đủ phương án tăng giá điện. Ảnh minh họa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top