Bộ Công thương, tỉnh Bắc Ninh và Samsung Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ

Lên top