Bộ Công Thương thông tin về quá trình xử lý 2 Phó Cục trưởng QLTT liên quan đến vụ Con Cưng

Ông Trần Hùng- Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường đang bị xem xét xử lý liên quan đến vụ Con Cưng.
Ông Trần Hùng- Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường đang bị xem xét xử lý liên quan đến vụ Con Cưng.
Ông Trần Hùng- Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường đang bị xem xét xử lý liên quan đến vụ Con Cưng.
Lên top