Bộ Công Thương thay đổi một loạt lãnh đạo

Bộ Công Thương bổ nhiệm lãnh đạo. Ảnh: Cổng thông tin điện tử BCT
Bộ Công Thương bổ nhiệm lãnh đạo. Ảnh: Cổng thông tin điện tử BCT
Bộ Công Thương bổ nhiệm lãnh đạo. Ảnh: Cổng thông tin điện tử BCT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top