Bộ Công Thương tạm giao Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cho 2 tỉnh

Ảnh: ST
Ảnh: ST