Bộ Công Thương sẽ làm rõ khối tài sản của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa