Bộ Công Thương nói về hơn 300 cột điện gãy đổ sau bão số 5

Bão số 5 làm 272 cột điện gãy đổ trên địa bàn Thừa Thiên Huế. Ảnh: PC Thừa Thiên Huế.
Bão số 5 làm 272 cột điện gãy đổ trên địa bàn Thừa Thiên Huế. Ảnh: PC Thừa Thiên Huế.
Bão số 5 làm 272 cột điện gãy đổ trên địa bàn Thừa Thiên Huế. Ảnh: PC Thừa Thiên Huế.
Lên top