Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bộ Công Thương nói gì về số cổ phần Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa nắm giữ tại Điện Quang?