Bộ Công Thương lên tiếng việc ông Vũ Quang Hải xin rời ghế thành viên HĐQT của SABECO