Bộ Công Thương lập đoàn kiểm tra về điện mặt trời

Bộ Công Thương rà soát, tổng hợp về phát triển điện mặt trời. Ảnh: EVN
Bộ Công Thương rà soát, tổng hợp về phát triển điện mặt trời. Ảnh: EVN
Bộ Công Thương rà soát, tổng hợp về phát triển điện mặt trời. Ảnh: EVN
Lên top