Bộ Công Thương: Không sai sót khi bổ nhiệm con trai ông Vũ Huy Hoàng tại Sabeco, PVFI