Bộ Công Thương khẳng định đủ hàng hóa phục vụ người dân yên tâm chống dịch

Ngành công thương khẳng định: Lượng hàng hóa thiết yếu dồi dào đủ phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Ảnh: Vũ Long
Ngành công thương khẳng định: Lượng hàng hóa thiết yếu dồi dào đủ phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Ảnh: Vũ Long
Ngành công thương khẳng định: Lượng hàng hóa thiết yếu dồi dào đủ phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Ảnh: Vũ Long
Lên top