Bộ Công Thương hỗ trợ Bắc Giang triển khai ngay các biện pháp tiêu thụ vải

Vải thiều Bắc Giang đang vào vụ sớm giữa dịch COVID-19. Ảnh: LĐO
Vải thiều Bắc Giang đang vào vụ sớm giữa dịch COVID-19. Ảnh: LĐO
Vải thiều Bắc Giang đang vào vụ sớm giữa dịch COVID-19. Ảnh: LĐO
Lên top