Bộ Công Thương: Hàng thiết yếu ổn định, không có hiện tượng dân mua dự trữ

Mặt hàng thiết yếu ổn định, không có hiện tượng người dân mua hàng dự trữ. Ảnh Kh.V.
Mặt hàng thiết yếu ổn định, không có hiện tượng người dân mua hàng dự trữ. Ảnh Kh.V.
Mặt hàng thiết yếu ổn định, không có hiện tượng người dân mua hàng dự trữ. Ảnh Kh.V.
Lên top