Bộ Công Thương giải thích việc bổ nhiệm Cục trưởng mà Chủ tịch TPHCM không biết

Lên top