Bộ Công Thương đề nghị phối hợp hỗ trợ Hải Dương tiêu thụ nông sản

Lực lượng đoàn thanh niên thu hoạch nông sản giúp bà con Hải Dương, kêu gọi các tổ chức, cá nhân "giải cứu". Ảnh: CTV
Lực lượng đoàn thanh niên thu hoạch nông sản giúp bà con Hải Dương, kêu gọi các tổ chức, cá nhân "giải cứu". Ảnh: CTV
Lực lượng đoàn thanh niên thu hoạch nông sản giúp bà con Hải Dương, kêu gọi các tổ chức, cá nhân "giải cứu". Ảnh: CTV
Lên top