Bộ Công Thương công bố kết quả kiểm soát môi trường ở các nhà máy nhiệt điện