Bộ Công Thương công bố 30 dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường