Bộ Công Thương cơ cấu còn 30 đơn vị trực thuộc

Bộ Công Thương sau khi cơ cấu lại giảm từ 35 xuống còn 30 đơn vị trực thuộc. Ảnh: PV
Bộ Công Thương sau khi cơ cấu lại giảm từ 35 xuống còn 30 đơn vị trực thuộc. Ảnh: PV
Bộ Công Thương sau khi cơ cấu lại giảm từ 35 xuống còn 30 đơn vị trực thuộc. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top