Bộ Công Thương: Cắt giảm năng lượng tái tạo là tình huống bắt buộc

Lên top