Bộ Công Thương cảnh báo về vay tiền ở công ty tài chính

Cần thận trọng tìm hiểu trước khi tìm đến vay tiêu dùng ở công ty tài chính. Ảnh: Anh Tú
Cần thận trọng tìm hiểu trước khi tìm đến vay tiêu dùng ở công ty tài chính. Ảnh: Anh Tú
Cần thận trọng tìm hiểu trước khi tìm đến vay tiêu dùng ở công ty tài chính. Ảnh: Anh Tú
Lên top