Bộ Công thương bắt tay Samsung đẩy mạnh thị trường khuôn mẫu 1 tỉ USD

Lên top