Bộ Công Thương bàn giao xử lý các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh bàn giao 11 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả. Ảnh Cao Nguyên.
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh bàn giao 11 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả. Ảnh Cao Nguyên.
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh bàn giao 11 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top