Bộ Công Thương “bác” thông tin xin giấy phép xuất khẩu gạo tốn không dưới 20.000 USD