Bộ Công an yêu cầu PVN cung cấp tài liệu dự án dầu khí ở Venezuela

Trụ sở Tập đoàn Dầu khí quốc gia.
Trụ sở Tập đoàn Dầu khí quốc gia.
Trụ sở Tập đoàn Dầu khí quốc gia.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top