Từ phóng sự điều tra của Báo Lao Động:

Bộ Công an vào cuộc đấu tranh hành vi trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế

"Chợ đen” mua bán tiền trên cổng Paypal diễn ra nhộn nhịp trong các hội nhóm kín. Ảnh: Chụp màn hình.
"Chợ đen” mua bán tiền trên cổng Paypal diễn ra nhộn nhịp trong các hội nhóm kín. Ảnh: Chụp màn hình.
"Chợ đen” mua bán tiền trên cổng Paypal diễn ra nhộn nhịp trong các hội nhóm kín. Ảnh: Chụp màn hình.
Lên top