Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững CSI năm 2018 chỉ còn 132 tiêu chí

Ông Nguyễn Quang Vinh tại lễ phát động. Ảnh: PV
Ông Nguyễn Quang Vinh tại lễ phát động. Ảnh: PV
Ông Nguyễn Quang Vinh tại lễ phát động. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top