Bỏ các biện pháp chống dịch thái quá, khơi thông dòng chảy nông sản

Hỗ trợ người dân thu hoạch, tiêu thụ nông sản. Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn
Hỗ trợ người dân thu hoạch, tiêu thụ nông sản. Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn
Hỗ trợ người dân thu hoạch, tiêu thụ nông sản. Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn
Lên top