Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bloomberg: TPP chấm dứt, kinh tế Việt Nam đổi hướng sang các nước láng giềng