Black Friday, ngày càng khuyến mãi “nháo nhào”

Người mua hàng vào dịp Black Friday 2019 vẫn đông hơn so với ngày thường nhưng giảm nhiệt so với những năm trước. Ảnh: LĐO
Người mua hàng vào dịp Black Friday 2019 vẫn đông hơn so với ngày thường nhưng giảm nhiệt so với những năm trước. Ảnh: LĐO
Người mua hàng vào dịp Black Friday 2019 vẫn đông hơn so với ngày thường nhưng giảm nhiệt so với những năm trước. Ảnh: LĐO
Lên top