Bitcoin lại phá đỉnh, đưa giá trị vốn hoá tăng vượt mốc 1.000 tỉ USD

Bitcoin vừa chính thức vượt mốc 55.000 USD/Bitcoin và đưa giá trị vốn hoá của đồng tiền này tăng vượt mốc 1.000 tỉ USD. Ảnh: AFP.
Bitcoin vừa chính thức vượt mốc 55.000 USD/Bitcoin và đưa giá trị vốn hoá của đồng tiền này tăng vượt mốc 1.000 tỉ USD. Ảnh: AFP.
Bitcoin vừa chính thức vượt mốc 55.000 USD/Bitcoin và đưa giá trị vốn hoá của đồng tiền này tăng vượt mốc 1.000 tỉ USD. Ảnh: AFP.
Lên top