Bình Thuận nói gì về tính minh bạch trong lựa chọn nhà đầu tư Dự án Biển Quê Hương?

Dự án Biển Quê hương tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Ảnh: Cổng TT Bình Thuận.
Dự án Biển Quê hương tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Cổng TT Bình Thuận.
Dự án Biển Quê hương tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Cổng TT Bình Thuận.
Lên top