Bình Phước: Thành phố Đồng Xoài đã... trong tầm tay

Trung tâm thị xã Đồng Xoài hiện nay. Ảnh: B.L
Trung tâm thị xã Đồng Xoài hiện nay. Ảnh: B.L
Trung tâm thị xã Đồng Xoài hiện nay. Ảnh: B.L
Lên top