Bình Phước sớm trở thành tỉnh công nghiệp phát triển nhanh, bền vững

Khai trương Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Bình Phước. Ảnh: Đ.Trọng
Khai trương Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Bình Phước. Ảnh: Đ.Trọng
Khai trương Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Bình Phước. Ảnh: Đ.Trọng
Lên top