Bình Dương: Tạm dừng chợ đầu mối hàng Bông, người dân mua hàng ở đâu?

Tạm dừng chợ đầu mối hàng Bông để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Dương Bình
Tạm dừng chợ đầu mối hàng Bông để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Dương Bình
Tạm dừng chợ đầu mối hàng Bông để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Dương Bình
Lên top