Bình Dương muốn lọt vào top 7 thành phố thông minh nhất thế giới

Trung tâm hành chính TP thông minh Bình Dương. Ảnh: N.X.T
Trung tâm hành chính TP thông minh Bình Dương. Ảnh: N.X.T
Trung tâm hành chính TP thông minh Bình Dương. Ảnh: N.X.T
Lên top