Bình Dương: Gấp rút hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế

Bình Dương hoàn thiện cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư FDI phát triển kinh tế. 
Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương hoàn thiện cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư FDI phát triển kinh tế. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương hoàn thiện cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư FDI phát triển kinh tế. Ảnh: Đình Trọng
Lên top