Bình Dương: Đề nghị mở thêm phòng khách sạn đón chuyên gia vào cách ly

Khách sạn ở Bình Dương đề nghị tăng thêm phòng để cách ly y tế đón chuyên gia nước ngoài. Ảnh: ĐT
Khách sạn ở Bình Dương đề nghị tăng thêm phòng để cách ly y tế đón chuyên gia nước ngoài. Ảnh: ĐT
Khách sạn ở Bình Dương đề nghị tăng thêm phòng để cách ly y tế đón chuyên gia nước ngoài. Ảnh: ĐT
Lên top