Bình Định: Xăng dầu đủ cung cấp, khuyến cáo người dân không tích trữ

Lượng nhiên liệu dự trữ tại các kho trên địa bàn Bình Định và các tỉnh lân cận đảm bảo, không có chuyện các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đóng cửa trong thời gian tới. Ảnh: N.T
Lượng nhiên liệu dự trữ tại các kho trên địa bàn Bình Định và các tỉnh lân cận đảm bảo, không có chuyện các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đóng cửa trong thời gian tới. Ảnh: N.T
Lượng nhiên liệu dự trữ tại các kho trên địa bàn Bình Định và các tỉnh lân cận đảm bảo, không có chuyện các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đóng cửa trong thời gian tới. Ảnh: N.T
Lên top