Bình Định: Lãnh đạo tỉnh, huyện đối thoại với dân về dự án điện mặt trời