Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bình Định: Lãnh đạo tỉnh, huyện đối thoại với dân về dự án điện mặt trời